Vi skapar en ny era av vinhandel i SVERIGE

Restauranger behöver kvalitetsprodukter, rådgivning och utbildning!

För närvarande ser Sveriges bästa restauranger vinimportörer som viktiga samarbetspartner. De restauranger som är i absolut toppklass vad gäller kvalité i alla led söker seriösa vinleverantörer, som kan uppfylla deras krav på kvalité i alla aspekter och in i minsta detalj. De restauranger som ligger precis under toppklassen eftersträvar också kvalité, men framför allt vill de ha en partner som kan rådgöra, utbilda personalen och bidra till utvecklingen av vinlistor och dryckesbegrepp på olika sätt. Horecapartners primära kundgrupp består av restauranger i dessa två klasser.

 

Vi har en viktig roll i uppbyggande av sektorn

Försäljning av ädla drycker genom restauranger står för cirka 10 % av den totala konsumtionen av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Tittar man på den totala försäljningen av vin genom restauranger, är andelen över 10 % och har ökat konsekvent de senaste åren. Sverige har över 20 000 licensierade restauranger för försäljning av viner och spritdrycker. År 1992 var motsvarande antal 6 000 restauranger.

Under de senaste tio åren har restaurangbranschens omsättning ökat med hela 50 % och försäljningen för första gången överstiger 100 miljarder kronor. Även om försäljningen växer kraftigt, är det en bransch med små marginaler för restauratörerna. Just därför har vi en viktig roll i uppbyggande av HORECA-sektorn.

Professionella inköpare kräver professionella säljare

Många av oss som arbetar på Horecapartners har en bakgrund från restaurangbranschen eller många års erfarenhet av försäljning till denna sektor. Detta har gett oss stora konkurrensfördelar, eftersom vi förstår kundens krav och arbetssituation. Vi lägger stor vikt vid att ha en nära dialog med våra restaurangkunder och våra säljare är fortlöpande utbildade så att de fungerar lika bra som konsulter och rådgivare.

Vi vill erbjuda restaurangbranschen det bästa möjliga urvalet av viner, parallellt med kunskap och tillförlitlighet. Professionella inköpare kräver professionella säljare. Vi är stolta över att kalla vår försäljningsavdelning ”The Dream Team”

The Beverage Group är en av de största importörerna av alkoholdrycker i Norden. The Beverage Group levererar till Systembolaget, Vinmonopolet och Alko samt exporterar till fem länder utanför de nordiska monopolmarknaderna. Dotterbolagen består av Winepartners Nordic AB, Winepartners Nordic AS, Winepartners Finland OY, Brandpartners AB, Spiritpartners AB, Janake Sweden/Norway och Horecapartners AB. The Beverage Group har en totalomsättning på 930 miljoner SEK (avser 2017). Utöver det har vi även en konsumentinriktad vinklubb The Wine Room.

www.thebeveragegroup.se

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år