Organisation

Grunden till framgång finns i våra medarbetare, som har en flerårig branscherfarenhet såväl från inköp, försäljning, marknadsföring samt logistik. Vi är produktinriktade men har insikten att inget företag fungerar utan en stark intern struktur och ett strategiskt tänkande. Vi anser oss vara uppslagsrika inom vin- och spritområdet, vi värnar om kvalitet i varje enskild detalj.

Sveriges bästa restauranger ser i dag vinimportörer som viktiga samarbetspartners. Vi är ingen spontan leverantör och vidhåller att långsiktiga affärer är de mest lönsamma för båda parter. Det är av största vikt för oss att samtliga kunder får den support som förväntas och att  vi uppfyller de krav som ställs på ett framgångsrikt partnerskap.

Vi vill leva upp till vårt namn: ”vi är en Horecapartner”

Magnus Wallin
Sales Director
+46 705 487 978
magnus.wallin@horecapartners.se

Nicklas Marklund
Account Manager – Södra Sverige
+46 765 440 085
nicklas.marklund@horecapartners.se

Joakim Hjalmarsson
Account Manager Stockholm
+46 709 115 440
joakim.hjalmarsson@horecapartners.se

 

Josefin Dahlberg
Account Manager Stockholm/Grossistansvarig
+46 705 848 777
josefin.dahlberg@horecapartners.se

 

Jeanette Noreskog
Ordermottagning
08 – 755 48 40
order@horecapartners.se

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år